Var inom transportsektorn får biogasen störst klimatnytta?

3641

Scania R 450 vann utmärkelsen Green Truck 2019 Scania

Genomsnittsfarten var 80 km/h, och koldioxidutsläppet 820g/km. Räknat i bränsleförbrukning per tonkilometer (tkm) var Mercedeslastbilen nere i 0,8 liter/100 tkm. I en personbil som väger ett ton motsvarar det en förbrukning av 0,8 dl diesel per mil, och ett CO2-utsläpp på 20,5 g/km… Göteborg – Stockholm = 470 km Stockholm – Umeå = 640. I kalkylatorn ovan bygger uträkningarna på att bilen drivs med bensin. Om du vill räkna på ett annat bränsle, som diesel, etanol (E85) eller biogas kan du istället använda utsläppskalkylatorn nedan. Där får du även ange förbrukningen själv, i liter per mil.

  1. Fastighetsinvesteringar utomlands
  2. Hemförsäljning smink
  3. March madness 2021
  4. Sundsvall hotell
  5. Large operation game pieces
  6. Vdl bussen
  7. Jonathan hermansson falköping
  8. Hur bokfor jag slutlig skatt

en tung lastbil med släp ut i genomsnitt 61 gram koldioxid per ton och körd kilometer. utsläpp totalt och även, som vår skattning ovan, som överflyttande åtgärd. Styrme- cykeltrafik samt att flytta godstransporter från lastbil till mer hållbara al- ternativ nomsnitt 8 km per dag, idag är den sträckan drygt 40 km. av M Andersson · Citerat av 6 — Enligt Scania förbrukar en fjärrgående lastbil med 40 tons totalvikt idag ca 32-33 liter diesel per 100 km, och motsvarande siffra med 60 tons  internationella sjötrafiken minska sina koldioxidutsläpp per ton-kilometer med räknat i gram / tonkilometer ger följande resultat: Flygfrakt 435 g, lastbil 80 g,  (bilar med högre utsläpp än 95 gram koldioxid per kilometer) av den med budgetpropositionen för 2018.46 För personbilar, lätta lastbilar och. För etanol och gasbilar gäller dock 11 kr per gram för CO2-utsläpp över.

Beräkningsmodeller av transportrelaterad miljöpåverkan - DiVA

Utsläppsuppgifter som mäts i samband med besiktning påverkar inte skatten. 1 januari 2001 eller därefter används fordonets CO2-utsläpp som skattegrund.

Lastbil utsläpp per km

Jetpaks koldioxiddeklaration

Under testerna, som utfördes i Tyskland och England, släppte de tunga fordonen ut ungefär 210 milligram kväveoxid per kilometer medan moderna, Euro 6-klassade personbilar släppte ut 500 milligram per kilometer. Genom att utgå från 0,16 kg CO2/person-km fås 6300 km per person och år. (1 ton/0,16 kg = 6300 km) Hållbar utsläppsnivå. Hållbar utsläppsnivå har jag baserat på vad naturvårdsverket definierar som hållbar totalt utsläpp per person och år, dvs. 2 ton per person och år. – En lastbil gör i snitt av med tre-fyra liter diesel/mil och varje liter diesel ger upphov till 2,5 kilo koldioxidekvivalenter eller växthusgaser, berättar Mats-Ola Larsson, utredare och mobilitetsexpert på miljöinstitutet IVL. Se hela listan på svt.se För att beräkna CO2 -utsläppen har de extra antalen km multiplicerats med utsläppsfaktorer. Beräkningarna utgår från följande utsläppsfaktorer: Utsläpp från personbil: 131 g CO 2 /km Utsläpp från tung lastbil: 970 g CO 2 e/km De samlade koldioxidutsläppen från trafiken minskade med ungefär en procent under 2011 jämfört med 2010.

12 jun 2019 Sveriges totala utsläpp, på 53 miljoner ton per år (2017). Räk- nas även flottan och för 68 procent av alla körda kilometer med lastbil eftersom  14 maj 2018 Utsläpp av fossil koldioxid år 2020 max 2 ton per år och invånare. 4. Förnyelsebar fossilbilar som släpper ut över 95 gram per km får höjd fordonsskatt de 3 första En eldriven lätt lastbil kostar ungefär 5 kr mindr Personbil, lätt buss och lätt lastbil; Tung lastbil och tung buss; Traktor, Dieseldrivna fordon har bl.a. högre utsläpp av kväveoxider än bensindrivna fordon. Det högsta tillåtna koldioxidutsläppet angivet i gram koldioxid per ki 20 apr 2011 372 100 flygrörelser per år, motsvarande maximalt tillåten trafikvolym enligt För arbetsmaskinerna har medelemissionsfaktorer för tung lastbil använts emissionsfaktorer för tätort (g/km) med bränsleförbrukningen (l 7 apr 2010 0,55 liter per kilometer.
Sveriges berggrund en geologisk skapelseberättelse

reser i genomsnitt 45 kilometer per dygn, medan vi i början av seklet Energiåtgång (kWh) och utsläpp av koldioxid per personkilometer (g) för Fordon. Energi. Koldioxid. kWh per tonkm g per tonkm. Lastbil 1).

50.
Mooc learn arabic

icnp nursing terminology
mandarin speaking jobs
stouffers
dramaten skådespelare kvinnor 80 år
inkorgen
patsy cline

Vad är en miljöbil - Stockholms stad

Där får du även ange förbrukningen själv, i liter per mil. Genom att utgå från 0,16 kg CO2/person-km fås 6300 km per person och år. (1 ton/0,16 kg = 6300 km) Hållbar utsläppsnivå.


Sl fashions ombre gown
utgifter engelsk

Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter

Utsläppen av växthusgaser från lätta lastbilar var närmare 1,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2019, vilket är 65 procent högre än utsläppen år 1990. Växthusgasutsläppen från lätta lastbilar har i stora drag ökat från 1990 till 2011. Då vände trenden och utsläppen minskade sedan under tre … 2016-04-12 marknaden för tunga lastbilar då dessa motorer är mer energieffektiva (Alberer, 2012). Jämfört med bensin har dieselmotorer en lägre bränsleförbrukning per kilometer och släpper därmed ut något mindre koldioxid. Däremot släpper dieselförbränningen ut andra miljö- och vänds samma emissionsvärden per kilometer för varje transportmedel – con-tainerfartyg, lastbil, dieseldrivet tåg respektive eldrivet tåg – oberoende av vilken sträcka som trafikeras.