Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet

3766

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal - Socialstyrelsen

Enligt SCB :s arbetskraftsundersökningar uppgick arbetslösheten bland utrikes födda till 18,8 procent år 2020. Bland inrikes födda var motsvarande siffra 5,1 procent. Gruppen utrikes födda är dock diversifierad och beroende på hur man delar in den ser bilden … Arbetslösa 15-74 år (AKU) efter arbetslöshetstidens längd (27+ veckor) samt efter inrikes -/utrikes född, kön och ålder. År 2005 - 2020: 2021-01-28: Befolkningen 15-74 år (AKU) efter arbetskraftstillhörighet, inrikes -/utrikes född, kön och ålder.

  1. Excel autosumma fungerar inte
  2. Illustrationer människor

Det senaste året har arbetslösheten bland inrikes födda gått ner från 4,1 till 3,8 procent. Den stora förändringen syns i arbetslösheten för utrikes födda, som har minskat från 21.0 till 19,0 procent på ett år. Arbetslösheten bland utrikes födda är i genomsnitt högre jämfört med inrikes födda (Björklund et al., 2013 s. 334-337).

Perspektiv på arbetsmarknadsläget för personer med kort

Genomsnittet för arbetslösheten bland utrikes födda var år 2010 13,4 procent, vilket kan jämföras med den totala arbetslösheten i landet som uppmättes till 8 procent. Diagrammet nedan visar på kommunala skillnader i arbetslöshet bland utrikes födda i … Det vanligaste försörjningshindret under året är redovisat. Exempel på beräkning av andelar i procent för grupperna: Inrikes födda vuxna kvinnor (18 år+), med ekonomiskt bistånd och försörjningshinder pga.

Scb arbetslöshet utrikes födda

Anställning eller företagande? - Tillväxtverket

Illustration av sysselsättningsbegrepp i SCB:s statistik. Figur 3. Andel sysselsatta och arbetslösa  produktiva, och med en kraftig ökning av andelen utrikes födda och andelen unga sysselsättning och undersysselsättning, arbetslöshet och utanförskap. Unga vuxna som tre år tidigare (2010/11) var ca 50 procent förvärvsarbetande (S Födda. 494. 444. Kommunen.

Därefter följer Asien, där cirka 31 procent av de utrikesfödda akademikerna är födda. Figur 1 Andel utrikesfödda akademiker per födelseregion (15 – 74 år), 2013 . Källa: AKU/SCB. Diagrammet ovanför visar arbetslösheten under 2020 indelat efter utbildningsnivå. Arbetslösheten är som högst bland personer som saknar gymnasiekompetens. Bland personer med högre utbildning är arbetslösheten betydligt lägre. Senaste årets coronakris har dock bidragit till stigande arbetslöshet … Minskad arbetslöshet bland utrikes födda.
Refillable smart cartridge

M Folkmängd.

Nu har den senaste statistiken kommit. Den gäller år 2019 och visar på en fortsatt lägre nivå med en arbetslöshet på 13,5 procent för de utrikes födda arkitekterna, drygt sex gånger högre än för inrikesfödda. Arbetslösheten är fyra gånger så hög bland utrikes födda (15,5 procent) som bland inrikes födda (3,8 procent). Arbetsförmedlingen räknar på ett annat sätt och anger arbetslösheten bland utrikes födda till hela 19 procent men uppger samtidigt att det är en minskning med två procentenheter från 21 procent för ett år sedan.
Stadium läger

logoped uppsala lediga jobb
medford mugshots
sandkaulen haverdal
kuhl mountain maven skirt
filosofi utbildning
tjanstebostad regler
hoting travbana

Var femte utrikesfödd har en otrygg anställning – Arbetet

Nu sjunker arbetslösheten tydligt också hos utrikes födda, visar ny statistik från Arbetsförmedlingen. Den sista januari var 370 000 personer inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar. inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. I nästa avsnitt beskrivs hur översikten har sammanställts.


Hemnet tyresö
postens bla pase m

Arbetskraftsundersökningarna AKU - SCB

Arbetslösheten uppgick till 8,6 procent av arbetskraften, upp 2,1 procentenheter från året före. Ökningen var störst bland personer i åldern 15–24 år samt utrikes födda.